اکثر سفارش دهندگان کابینت ام دی اف بطور معمول فقط یکبار اقدام به سفارش کابینت می کنند . و در نتیجه آگاهی لازم را از قیمتها و نوع انجام کار ندارند.

به طور مثال : اگر میانگین قیمت هر متر کابینت زمینی و هوایی ملامینه را در بین همکارانمان 420 فرض کنیم افرادی قیمت اولیه ای که به مشتریان ارایه می دهند 360 عنوان میکنند . تفاوت در چیست ؟ سفارش دهندگان کابینت باید در ابتدا اطمینان حاصل ک